Disclaimer

 

 

 

Copyright © 2010 Marge Gym voor Health & Body.

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot, en het gebruik van deze site houdt in dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

 

Marge Gym voor Health & Body besteedt uiterste zorg aan een zo actueel, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Mogelijke veranderingen zullen zo spoedig mogelijk aangepast worden. Gedurende deze periode kunnen aan kennelijke onjuistheden geen rechten worden ontleend.

 

Marge Gym voor Health & Body aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen

 

De rechten van logo's, dan wel afbeeldingen, behoren toe aan Marge Gym voor Health & Body. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

 

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook géén rechten ontleed worden.